Start » Hästsport – för människan eller hästen?

Hästsport – för människan eller hästen?

Hästsport är samlingsbegreppet för de idrotter där människa och häst tävlar tillsammans. Hästsporter som exempelvis banhoppning, dressyr, galopp och hästpolo utövas över hela världen och de har alla en lång historia. Hästar har älskats av oss människor sedan vi lyckades med att tämja dem omkring 4000 år f.v.t. Då utövades hästsport främst i Mellanöstern samt i främre Orienten och i Indien. Det var vid den tiden populärt med olika lekar till häst, de påminner om den gymkhana som utförs idag. Frågan är varför vi människor håller på med olika sporter till häst – om det är för hästens eller människans skull?

Hästsport som trav är vanligt

Hästsport och dess utveckling

Som nämndes i inledningen tämjdes hästen för omkring 6000 år sedan och därefter har människan använt hästen för olika ändamål. Hästen har varit ovärderlig som hjälp i jord-, lant- och skogsbruk. Under den tid när vi lyckades tämja hästen började vi också att tävla i hästsport. I Indien utvecklades tidigt hästpolo och i bland annat Egypten användes hästar både i strid och för nöje. I 1600-talets Sverige anlades så kallade beridarebanor. Dessa var avsedda för olika sporter som exempelvis tornerspel. Beridarebanorna var ett slags arenor dit folk kom och hade trevligt.

Under 1800-talets slut blev banhoppning på modet. År 1900 blev hoppning en av grenarna i OS och 1912 fick hoppningen sällskap av dressyren. Allt eftersom dessa sporter ökade i popularitet, ökade även efterfrågan på lämpliga tävlingshästar. Under denna tid startades avelsarbetet med många av dagens hästraser som hannoveranare och holsteiner. De skulle vara snabba, uthålliga, starka och smärta för att göra bra ifrån sig på tävlingarna. Idag är hästsport en bred och folklig aktivitet. Bland de som sysslar med hästar är hela 85% flickor eller kvinnor.

Hästsport i dagens Sverige

Hästar används idag främst som motions- och fritidssyssla. Hur mår hästarna inom vår svenska hästsport? Enligt Djurens Rätt används främst negativ förstärkning när djuren tränas. Vid positiv förstärkning belönas djuret när det gör rätt. Om du istället använder negativ förstärkning straffar du djuret när det gör fel. Forskning har visat att positiv förstärkning med belöning i form av en liten bit morot, är bättre än negativ förstärkning. Dock arbetar flera kända hästtränare, som Pat Parelli, med metoder som utgår från och är anpassade till hästens beteende. Detta kallas för natural horsemanship.

Idag drabbas allt fler hästar av hälsoproblem som en följd av att de rids och tränas fel. Detta vittnar statistik från svenska veterinärer om. En anledning till att hästar verkar bli skadade i allt högre grad kan bero på avelsarbetet. Stuterierna föder upp hästar som är väldigt väl anpassade för sitt användningsområde. Dessa hästar blir därför enklare att träna. Vad många glömmer bort eller inte tar hänsyn till, är att de måste tänka på hästens ålder. Forcerad träning i för ung ålder kan leda till långvariga skador. Detta gäller särskilt för djur inom hästsport.

Låt det ta tid

Hästsport kan vara väldigt roligt för både häst och människa. Det som är viktigt är att respektera djuret, att belöna hästen när den gör något bra och att inte gå för fort fram i träningen. Tyvärr styrs mycket inom hästsporten av pengar. Det gör att vi människor gärna tar till genvägar för att få fram en så bra häst till ett så lågt pris som möjligt. Det kan bidra till att hästarna drivs för hårt i ung ålder, vilket ökar risken för tidiga förslitningsskador och långvariga skadeproblem.