Start » Svenska travhästar far illa på Malta

Svenska travhästar far illa på Malta

En framgångsrik karriär för travhästar kan i Sverige hålla på fram till hästen är 12 år. Sedan väntar ett okänt öde. För de travhästar som säljs till Malta kan karriären fortsätta fram till hela 17 års ålder då den maltesiska och svenska djurhållningen ser väldigt olika ut. Den svenske stjärnkusken Lutfi Kogljini har starkt kritiserat hur djuren behandlas på Malta. Han menar att hästarna får olagliga preparat för att de ska bli bättre och orka springa fortare. De dopas alltså. Genom en undersökning visade det sig att 34% av alla hästar som tävlar inom travsporten på ön är dopade.

Travhästar som springer på bana

Travhästar är födda till att springa

Som rubriken lyder är travhästar födda till att trava på en bana. De är alltså inte födda till att passa som ridhästar, de har helt enkelt inget passande lynne för det. En före detta travhäst som är för gammal för att tävla säljs ofta billigt. Det kan då hända att hästen köps av en okunnig person som vill ha en ridhäst och blir missnöjd. Detta medför att hästen säljs vidare. Så kan det fortsätta om den inte går till slakt direkt efter sin tävlingskarriär eller börjar ett nytt liv på Malta. Även ratade hästar från Sverige säljs till Malta.

Det nya livet på Malta är långt ifrån det liv som travhästar lever i Sverige. Att hela 34% av hästarna är dopade vittnar om att de ses som maskiner som ska dra in pengar. För att kunna göra detta måste de vara så bra som möjligt, därför tar man till doping. Europas travförbund, UET, tycker att siffran är helt förkastlig och menar att något måste göras. Även Charles Degiorgio menar att liven för hästar inom trav på Malta och i Sverige är helt åtskilda. Degiorgio föddes själv på ön men numera bor och tränar han hästar i Sverige.

Hästhantering av privatpersoner

Professionella tävlande kontrolleras regelbundet. När en häst har vunnit en tävling tas alltid dopingprov. Hur är det då med privatpersoner som är hästägare? Djur behandlas dåligt över hela världen, Även i Sverige behandlas hästar illa av privatpersoner. Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen i ditt län och det är till dem du gör en anmälan om du misstänker vanvård av djur. Detta gäller travhästar såväl som andra djur. Det är möjligt att vara anonym när du ger ett tips till länsstyrelsen om misskötsel.

När du gör en anmälan om vanvård behandlas ärendet av en djurskyddshandläggare. Det är viktigt att den som gör anmälan själv har sett missförhållandet. Andrahandsuppgifter brukar avskrivas. En anmälan som verkar vara seriös kontrolleras genom ett oanmält besök hos den anmälde djurägaren. För att få bukt med misskötsel inom travsporten har föreningen Svensk Travsport sedan 2012 en hästombudsman. Travhästar ska genom denna få ett ökat skydd. Hästombudsmannen vill införa en nollvision när det kommer till att förebygga olyckor och vanskötsel inom travsporten.

Förbrukade hästar till Malta

Travhästar som har sprungit färdigt i Sverige riskerar alltså att säljas vidare till Malta. Det är enkelt att vi i Sverige endast skyller travhästarnas förhållande på de maltesiska reglerna, men även de svenska säljarna har ett ansvar. Tätt efter våra nordiska grannländer är det till Malta som flest hästar säljs. Efter att missförhållandena har uppmärksammats i flera år kan vi bara hoppas att inga hästar kommer att säljas från Sverige till travsporten på Malta. I alla fall inte innan problemen har åtgärdats. Både Europas travförbund och Svenska Travsportens Centralförbund arbetar för att få bukt med dopningsproblemen i landet.